<< Tillbaka till startsidan

Friederikes råd om rotvård och plantering

13 oktober, 2010

Träden i våra trädgårdar, parker och planteringar behöver vår hjälp. De är framodlade och genetiskt förändrade till att passa att växa i våra trädgårds- och stadsmiljöer och behöver därför människans support. Dessutom vill vi att de trivs och växer bra.

När dagens moderna människa tänker ”träd” så tänker vi oftast ”stam”, ”blad” och ”grenar”. För inte så länge sedan, kanske hundra år tillbaka eller så, så tänkte man mer i termer som ”Har träden tillräckligt med luft och utrymme?”. Man tänkte mer på rötterna och på hur barken mådde. Beskärandet av träd är en relativt sentida uppfinning. Träden nuförtiden måste anpassa sig mer efter människan än förr och därför beskär vi dem för att passa till våra behov.

Hannah Gustavsson frågade den 27/9 om det är värt att lägga ner arbete på att framställa de så kallade ”trädspeglarna” som hon sett i en trädgård. En trädspegel är en rundel, runt stammen, under ett träd där grästorven är borttagen. Här i Järna kan man beskåda sådana bland annat i Rudolf Steinerseminariets trädgård. Svaret på denna fråga är ett obetingat Ja!

Ett träd tar upp merparten (upp till 70%) av sitt syrebehov via sina rötter. Genom att ta bort grästorven och luckra jorden runt rötterna så underlättas denna upptagning radikalt. Men det gäller att arbeta på rätt sätt. Du måste arbeta långsamt och varsamt med rätt verktyg. Det är av yttersta vikt att du inte skadar rötternas yttersta skikt, kambiumet – det livbärande skiktet.
Om du skadar kambiumet någonstans på trädet (rötter, stam, grenar) och blottlägger den underliggande splintveden så öppnar du upp för en skada på trädet. Skadan kan påverka trädets hälsa direkt eller senare. Trädet är hela tiden utsatt för vindburna svampsporer som bara väntar på att stöta på oskyddad splintved. När de gör detta kan svamparna göra sina rötangrepp. Och rötangrepp vill vi Inte ha. Försiktighet anbefalles.

Verktyg som du ska använda är grävgrep och mindre handträdgårdsverktyg. Jordfräsar, högtrycksaggregat, spett, tryckluftsborrar eller -spadar är uteslutna. Börja arbeta med grävgrepen, ca 50 cm ifrån stammen. Ta bort grästorvorna. När du närmar dig stammen, ca 30 -20 cm, går du över till handverktyg och allra närmast ska du ta en gammal sked eller annat trubbigt verktyg. När du får en känslan av var rötternar sitter, så kan du gå lite djupare men tänk på att varje sår är en dörrport för en svamp som definitivt skadar trädet förr eller senare.
Behandla rötterna med samma varsamhet som när du gallrar morötter i ditt trädgårdsland. Eller som när du tar i ett litet spädbarn. Ta god tid på dig. Den här arbetsgången gäller främst villaträdgårdar och kanske mest fruktträd. För stadens träd gäller ofta andra förutsättningar. Konsultera oss gärna om detta.

Om skada ändå uppstår och en svamp börjar sitt arbete i veden, då är det egentligen bara en sak att göra, att innesluta skadan så att inget syre kan komma in. Då förhindras rötan och den kommer att kureras. (Läs mer om detta i ” Compartmentalization of decay in trees” av Alex Shigo eller konsultera oss). Mycket är vunnet på att arbeta försiktigt så att skador inte uppstår.

Nu ska du börja med det egentliga arbetet, att ersätta den ofta tillpackade och utsugna jorden med sand och singel. Trädet vill egentligen ha mycket mer sten under sig. Sten gör materialet poröst och då kan mer luft komma in. Motsatsen, stabbig lera till exempel, är ju i det närmaste gastät. Första året så luckrar vi och blandar in sand i jorden som vi lägger tillbaka. Nästa år så blandar vi i en del ärtsingel (ska vara tvättat, INTE krossat). Nästa år lite grövre singel och på slutet kanske även lite mindre kullersten. Välbearbetade speglar kan vara riktigt vackra.
Lägg upp en liten arbetsplan för ditt arbete. Försök följa en plan där du återkommer till trädet, löpande, åtminstone under barmarkssäsongen. Bättre att jobba lite mindre men oftare under lång intervall än mycket under kort. Var realistisk med dina planer. Viktigt är att återkomma även om det blir sällan.

Att ”lufta upp” rötterna med sten är egentligen en försent kommen kompromiss. Hade trädet planterats i en korrekt utförd planteringsgrop så skulle antagligen detta inte behövas. Få trädplanterare planterar idag träd i en planteringsgrop som egentligen behövs för att få ett riktigt lyckat träd. Få entreprenader vill betala kostnaden, utrymmet är ofta begränsat, det finns många hinder. Träd planteras generellt i för små gropar och i för hårt packad jord. Jordpackningen gör att trädet inte förmår att ta upp tillräckligt med syre, mineraler och vatten. Detta gör att trädet har svårt att förankra sig. Kombinationen med en alldeles för liten planteringsgrop blir olycklig. Både stadens och villaträdgårdarnas träd lider ofta av dålig planteringsplanering. Ett träd vill ju egentligen ha lika mycket plats under jordytan som ovan. Detta måste tas med i beräkningarna, även om det inte helt kan tillfredställas,  redan vid planteringen.

Vissa av mina engagerade kollegor har grävt sig under träd, som har varit i verklig vanvård och misskötsel, för att luckra upp den packade, obearbetade jorden runt rötterna. Försiktigt och bitvis har de luckrat och tillfört sten, luft och vatten. Vissa träd har, genom sådana insatser, fått mycket förstärkt vitalitet och oväntad tillväxt.
Förstärkt vitalitet och rätt mikroklimat (t.ex. en granhäck omkring en äppelträdgård) verkar vara de kraftfullaste åtgärderna som finns mot alla svampsporer som lurar överallt.

Den viktigaste ingrediensen i allt trädvårdsarbete är att du blir glad av arbetet; att du tycker det är trevligt och att du utför det med en bra känsla. Och att du gör det på rätt sätt.  Då stärker du både ditt träd och dig själv.

Luft är som ett elixir för träden och varje nedlagd timme värd det.

Gräv i frid!

Friederike Kendziersky

2 svar till “Friederikes råd om rotvård och plantering“

 1. Jan S skriver:

  Väldigt intressant att läsa! Men det känns som en faslig massa arbete. Vi har 8 fruktträd. Hur lång tid tror du att det skulle ta att göra i ordning dessa? om vi anlitar er för att göra jobbet?

  Mvh

  Janne

 2. Friederike skriver:

  Friederike här!
  Puh, mitt uppe i höstruschen så ska jag även försöka klämma in ett blogg-inlägg! Jag är ledsen om svarstiden har varit lång, nästan en månad. Nu har snön anlänt här i Stockholms län, dock, så det kanske lugnar ner sig.
  Det är väldigt svårt att ge en offert på dina åtta träd med så lite information. Jag måste egentligen veta väldigt mycket mer. Tex. kan en del gamla fruktträd som kommit upp i 80-90 års ålder vara i väldigt dåligt skick, speciellt om dom är dåligt underhållna. Sådana träd kan kräva stora insatser med mycket arbete för att hålla vid liv. Vi pratar här om mångtusentals kronor per träd för arbete och material. Samtidigt kan fräsha träd i 30-40 års ålder, rätt planterade, vara enormt livskraftiga även om dom nästan aldrig är skötta. Dom kanske är klippta oregelbundet men har aldrig fått någon annan ordentlig insats. Dessutom kan de vara misshandlade av barn (klätter, kojbyggen, spik, rep, ståltråd) och män/maskiner (gräsklippare, trädgårdstraktorer, röjsågar) och ÄNdå vara i gott, livskraftigt skick och fodra minimal insats. Så, mao., det är svårt att säga någonting.
  Bäst är att du fyller i vårt webformulär, ger oss så mycket info som möjligt och kanske även mailar oss lite stora bilder så ska jag/vi försöka ge dig en mycket ungefärlig uppskattning.
  Bäst är förstås om jag kan komma på besök. Ett snabbt första besök, max en timme, ofta mindre.., tar jag inte betalt för. Då kan jag skapa mig en mycket bättre uppfattning, klämma lite och titta ordentligt på dina träd.
  Periodvis är dock väntetiderna för dessa gratisbesök långa. Men, som sagt, fyll i vårt webbformulär så jag har dig på en preliminär väntelista så har vi tagit första steget.

  Vårda väl!

  Friederike Kendziersky