Formulär för förfrågan till Järna Trädvård AB

Fyll i detta formulär och klicka på "Skicka" längst ner på sidan.

Klicka här för att ladda ner ett pdf-formulär som du kan skriva ut och fylla i för hand.
(Du behöver programmet Adobe Reader för att kunna läsa filen. Ladda ner det på www.adobe.se.)

Ditt namn:
Gatuadress:
Postnr:
Ort:
Telefon arbete:
Telefon hem:
Mobil:
E-post:
   
Vilken sorts träd (art) gäller det?
Hur många träd gäller det?
Hur gamla är träden/trädet?
Adress där träden står (om inte din hemadress):
 
  Ja Nej
Är det fråga om fällning?
Är det fråga om beskärning, gallring och reducering?
Står träden/trädet nära hus och/eller vägar?
Står träden/trädet nära hårt trafikerad väg?
Står träden/trädet nära elledningar?
Vill du ta hand om ris och stockar själv?
Få det bortforslat?
Bortforsling kostar 3000 kr plus moms per lass (25 kbm volym). Kan eventuellt delas med annan kund.
Uppkapat i vedlängd?
Ska vi ordna stubbfräsning och återställning av jord, dvs. byta ut stubbmassa mot ny jord?
     
Beskriv arbetet med dina egna ord:

 
Hur fick du reda på om oss? Gammal kund
Pappersutskick
Internet
Tips från vän eller dylikt

Annat:
   

Kontrollfråga: Vilken färg har mjölk?
Svar (tre bokstäver):
Detta är för att förhindra att spam-robotar fyller i formuläret